Du är här

Alkohol & Drogpolicy

Drogpolicy för föreningen Träna Ljungby

 

Alkohol, tobak eller övriga droger hör inte hemma i idrotts- eller motionssammanhang. Och att använda dopning som ett sätt att förbättra sina resultat är oförenligt med idrottens grundtanke. Därför ska föreningen Träna jobba för en alkohol- och drogfri förening.

Föreningen skall utgöra en trygg och säker miljö ur alkohol- och drogsynpunkt, där våra instruktörer skall vara väl utbildade och medvetna om sin roll som förebilder.

Detta innebär:

  • Att varje försök att använda otillåtna preparat/metoder för att förbättra sina resultat skall stoppas omedelbart.
  • Att det är förbjudet att komma till föreningens idrottsaktiviteter påverkad av alkohol eller droger.
  • Att det inte är tillåtet att använda alkohol och eller droger i samband med föreningens idrottsaktiviteter.

Handlingsplan

Med hänsyn till de risker som finns, inte minst ur säkerhetssynpunkt;

  • Skall den som är påverkad av alkohol eller droger omgående ombes avbryta sin träning. Tränas instruktörer eller övrig personal skall avvisa personen från föreningens lokaler.